Al llarg d’aquests tres anys de cantautors he pogut realitzar moltes entrevistes, algunes més divertides, altres més tècniques, també n’hi ha de curioses… L’entrevista a Per no dir res va ser una molt bona entrevista, en la que un es sent com a casa i entre amics. Anàvem a fer entrevista conjunta amb Esteban Faro, per tal de comentar el projecte de Rodautors, com un amic comú estava per la ciutat i es quedava a dormir a casa d’Esteban va venir a l’entrevista amb nosaltres (Pedro Peligro ha estat un dels participants del 1r Rodautors a Penelles i ara és un dels voluntaris més implicats). Després de respondre les preguntes que ens van fer a cada un, ens van preguntar pels nostres projectes personals i per acabar l’entrevista, cada un va tocar una de les seves cançons.

Ara cada dimecres ens trobem amb l’entrevistador als micro obert que organitzem amb Rodautors.