AjutSI és una Associació per a l’Ajut al Sud de l’Índia va ser creada l’any 1998 com una Associació d’Ajut Directe per a impulsar i recolzar projectes de desenvolupament al Sud de l’Índia en cooperació amb ONG’s d’allà. El seu objectiu sempre ha estat col·laborar activament en la millora de les condicions de vida de les famílies sense mitjans del Sud de l’Índia.