Entrevista al programa de ràdio “Per no dir res”

Al llarg d’aquests tres anys de cantautors he pogut realitzar moltes entrevistes, algunes més divertides, altres més tècniques, també n’hi ha de curioses… L’entrevista a Per no dir res va ser una molt bona entrevista, en la que un es sent com a casa i entre amics. Anàvem a fer entrevista conjunta amb Esteban Faro, per tal de comentar el projecte de Rodautors, com un amic comú estava per la ciutat i es quedava a dormir a casa d’Esteban va venir a l’entrevista amb nosaltres (Pedro Peligro ha estat un dels participants del 1r Rodautors a Penelles i ara és un dels voluntaris més implicats). Després de respondre les preguntes que ens van fer a cada un, ens van preguntar pels nostres projectes personals i per acabar l’entrevista, cada un va tocar una de les seves cançons.

Ara cada dimecres ens trobem amb l’entrevistador als micro obert que organitzem amb Rodautors.